Kancelaria świadczy pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom w zakresie:

 • Prawa cywilnego

  • sprawy o zapłatę, zasiedzenie, służebności, roszczenia z umów,
  • windykacja należności,
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypłata jednorazowego odszkodowania, renty, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji),
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zniesienie współwłasności, sprawy o eksmisję),
  • przygotowanie projektów umów i opiniowanie ich,
 • Prawa spadkowego

  • sprawy o zachowek;
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
 • Prawa rodzinnego

  • sprawy o rozwód, separację, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego, regulacja kontaktów z dzieckiem (rodziców i dziadków), pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków (w tym – gdy jego składnikami są – oprócz ruchomości i nieruchomości, instrumenty finansowe, udziały w spółkach prawa handlowego; rozliczanie nakładów z majątków osobistych na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków),
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • Odszkodowań

  • wypadki komunikacyjne;
  • wypadki w gospodarstwach rolnych;
  • błędy medyczne;
  • naruszenie norm dotyczących ochrony środowiska;
 • Prawa karnego

  • obrony w sprawach karnych (o przestępstwa, wykroczenia) i karnych skarbowych, w postępowaniu przygotowawczym, sądowym;
  • w postępowaniu wykonawczym: odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych (w postępowaniu przygotowawczym i sądowym);