Kancelaria adwokacka Małgorzata Mnichowska adwokat

Z
ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ

z zakresem pomocy prawnej udzielanej przez kancelarię, dotyczącej reprezentacji klientów w sporach cywilnych przed sądami i urzędami, jak również w postępowaniach karnych, karnych skarbowych, od etapu postępowania przygotowawczego, uczestnicząc m. in. w czynnościach prokuratury, Policji, urzędów skarbowych, następnie w postępowaniu sądowym lub wykonawczym, na terenie całej Polski. (zakładka: obszary praktyki).

Oprócz udziału w rozprawach, po wcześniejszym ustaleniu taktyki procesowej w danym postępowaniu, zbieżnej z priorytetami i potrzebami klienta, kancelaria sporządza pisma procesowe, środki odwoławcze – zażalenia, apelacje, sprzeciwy od nakazów zapłaty, jak również świadczy pomoc prawną na etapie negocjacji, często prowadzonych jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.

K
KANCELARIA ZAJMUJE SIĘ RÓWNIEŻ 

redagowaniem i opiniowaniem umów, wskazując potencjalne zagrożenia i skutki poszczególnych zobowiązań wynikających z treści kontraktów w trakcie ich realizacji dla każdego z kontrahentów.

Poza kompleksowym prowadzeniem spraw w postępowaniach sądowych, kancelaria udziela również porad prawnych, często w celu zdefiniowania problemu prawnego klienta i wskazania wariantów jego rozwiązania, z przedstawieniem konsekwencji zastosowania jednego z kilku rozwiązań – nie tylko dopuszczalnego pod względem prawnym, ale przede wszystkim: z uwzględnieniem sytuacji osobistej klienta, w taki sposób, aby wybrane rozwiązanie prawne było jak najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

kce_3563

kce_3601

W tym celu zapraszam na spotkanie w siedzibie kancelarii w centrum Poznania. (zakładka: kontakt)

Oprócz kontaktu osobistego i telefonicznego w toku prowadzonych postępowań istnieje możliwość elektronicznego monitorowana stanu powierzonej sprawy, bieżącego dostępu do redagowanej przez kancelarię i otrzymywanej od strony przeciwnej korespondencji (pism procesowych, zobowiązań Sądu).

W prowadzonych postępowaniach kancelaria udziela pomocy klientom indywidualnym (osobom fizycznym) oraz przedsiębiorcom, ustalając wysokość wynagrodzenia indywidualnie dla każdej sprawy, m. in. w oparciu o stopień skomplikowania danego zagadnienia, jego czasochłonności, w formie ryczałtowej lub rozliczeniu godzinowym.