artykul-ksiazki-2

A
Adwokat Małgorzata Mnichowska

jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2012 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Stypendystka programu wymiany międzynarodowej Erasmus, w ramach którego IV rok studiów prawniczych odbywała na wydziale prawa Université de Rennes we Francji, następnie po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce – stypendystka Fundacji Prawa Kontynentalnego w Paryżu (Université Paris 1).
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach: adwokackich oraz radców prawnych, jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym i karnym (pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego), jako obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych, sporządzając również umowy z zakresu prawa handlowego, czy doradzając w zakresie zawieranych umów i reklamy wiodącemu podmiotowi działającemu w branży farmaceutycznej (m. in. opracowując strategie marketingowe rynku leków i suplementów diety).

Adwokat Małgorzata Mnichowska łączy zdobyte doświadczenie z poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie specjalizacji, również na potrzeby prowadzonych postępowań (Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego realizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), co ułatwia podejmowanie obrony w  postępowaniach karnych skarbowych.

D
Dotychczasowa praktyka i zastępstwo 

klientów w sprawach cywilnych i rodzinnych pozwala na skuteczne reprezentowanie ich w postępowaniach o rozwód, separację, alimenty, dotyczących ustalenia i realizowania kontaktów z dziećmi, związanych z władzą rodzicielską (ograniczeniem albo pozbawieniem), jak również podziałów majątku: w trakcie trwania małżeństwa (w związku z ustaleniem rozdzielności majątkowej małżonków) albo po jego ustaniu.

mnichowska_m